Udden i Skaulo och "Luspas"

Alla nedanstående bilder är "upplåtna" till min hemsida
av Patrik Johansson Killinge.

 

 

 

Nedan, foto på Mickel Erssons systerson Johan Erik Luspa född Mickelsson 1889 på udden i Skaulo, död 1969, samt
hans hustru Eva Johanna Luspa född Andersson Pilijärvi 1898, död 1978. Johan Erik kom att bebygga den norra delen
av Mickelssons hemman med placering i Puoltikasvaara nära det nuvarande bageriet. Huset uppfördes 1919 och häbret
(bilden nedan) kom från udden. Luspan Susannas gård (byggår 1800-tal) och har tillhört makarna Mickelsson där.
Men det nedmonterades och sattes sedan upp hos makarna Luspa. Den omtalade "Luspa Susanna" är syster till
Mickel Ersson ovan, och det gamla fina häbret var Susannas matförråd där hon förvarade kött och diversevaror.

Makarna Luspa drev också lanthandel i Puoltikasvaara, säkert är att mina Killingi anfäder har besökt denna affär
många gånger om...

 

 

 

 

 

Nedanstående bild:
Johan Eriks Luspas hus. Huset med det gröna taket är huvudbyggnaden. Gamla häbret står vid huset. Original ladugård
från 1910. Tegelvilla snett till vänster är ursprungshuset från udden i Skaulo dit min anfader Mickel Erssons syster
"Lusapa Susanna" flyttade när hon lämnade Killingi. Susanna gifte sig med Mickel Mickelsson. Huset flyttades till denna
plats på 50-talet och blev senare Evelina Vågberg (född Luspas)hem. Johan Erik Luspas hus står nu öde.

 

 

 

 

Udden
Det var till detta gårdsställe Mickel Erssons syster "Luspa Susanna" flyttade när hon lämnade Killingi. Hon gifte sig med
Mickel Mickelsson. Sonen Jonas Ejemalm tog över gården efter sina föräldrar. Gården har en vacker utsikt över Soutujärvi
sjön, och tvärs över sjön ser man Puoltiksvaara by. Första uthuset på bilden (med timmerdel) kan möjligen härröra från
"Lusapa Susannas" tid. Det gamla häbret på bilden ovan, har haft sitt ursprung här på gården. Fastigheten ligger cirka
4 mil från Killingi by, efter samma väg, men tillhör Skaulo by.