Nedanstående bilder är från Generalmönsterrullar för Västerbotten samt från Kriminalvårdens journaler och berättar lite om
Lars Vilhelms öde som soldat. Jag läser att han blev antagen som fältjägare i dec 1864 och att han troligen fick "sparken"
därifrån i slutet av 1885.


Lars Wilhelm Harnesk, förut kallad Lars Vilhelm Fällman, född i Nordmalings socken av Västerbottens län den 8 aug 1842.
Tjänstgjort som bevärings elit antagen den 29 dec 1864.

 

Antagen till underofficers avlöning, anhöll om att få kalla sig Harnesk, vilket beviljades.

 

 

Utdrag ur straffjournalen år 1876:
straffad år 1871 den 21 maj för fylleri, straffet blev 5 dygns vaktarrest.
straffad år 1871 den 7 aug för fylleri och uteblivande vid uppropet från reg...mötet, straffet blev 5 dygns mörk arrest.

straffad år 1874 den 2 aug för fylleri, straffet blev 5 dygns mörk arrest.
straffad år 1875 den 21 juli för att han (civilt) stulit 25 kronor (tror jag att det står), straffet blev 5 dygn på vatten och bröd.
straffade år 1875 för fylleri, straffet blev 10 dagars mörk arrest.

 

 

Ställs för sjukllighet och opålitlighet på ett års förbättring.

 

 

 

 

Nedanstående bilder kommer från kriminalvårdens journaler:

Möjligen var det så att han gled allt längre ned i sin sjukdom – alkoholism och med åren fick allt svårare att sköta sina sysslor och försörjningen
för familjen. Att han sedan fick avsked från militären gjorde väl inte saken bättre. Om det nu var så att han fick avsked i slutet av 1885, kanske
detta bidrog till att jag i början av 1886 finner honom i kriminalvårdens anteckningar enligt nedan:

 

 

Här kan man läsa att han ”inkom 2 mars 1886 och att han dömts till 4 månaders allmänt arbete för oordentligt levnadssätt. Biografi:
Uppfostrad i föräldrahemmet till 8 års ålder, därefter 2 år hos sin farmor, 4 år i prästgården, då i skomakarlära fram tills dess han flyttade
till ön och blev fältjägare.

 

 

 

Han utgick från fängelset 25 maj 1886. Men ganska precis ett år senare åker han i fängelset igen:

Den 23 april 1887, dömd till 6 månaders tvångsarbete, utgick den 27 aug 1887, begiven på rusdrycker...

 

 

 

 

I hf. För 1895-1909 finner man familjen på Öhn, där står då också att ”Betyg för häktad 1900-01-18, böter för snatteri den 1900-01-29,
arbetsbetyg 1901-09-28. Han dör då under denna period 1908-11-03, 66 år gammal, möjligen självmord eller en olycka. I dödboken kan
man läsa: ”död av vådafallit på kajen och drunknat i Umeå älv, inom Umeå stads område. Attest från p.å. i Umeå stad den 1908-11-07,
polisundersökning, vanlig begravning”. Jag vet inte om kroppen hittades, men jag antar det… Tragiskt människoöde denna man, min
farfars farfar fick genomleva, jag kan bara försöka föreställa mig hur hans leverne påverkade hans fru och barn som självfallet fick lida
mycket som ”medberoende alkoholister”.